Yahoo!オークションで特定の出品者をマーカーで注記 Edit

うっかり入札してしまわないようにしたい人向け。

[Patterns]
Name = "Yahoo auctions black list"
Active = TRUE
URL = "*auctions.yahoo.co.jp*"
Limit = 2048
Match = "emeblackjp</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; emeblackjp</b></Font></a>)"
    "|emeblackip</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; emeblackip</b></Font></a>)"
    "|e21irl55</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; e21irl55</b></Font></a>)"
    "|smart_devil_6913</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; smart_devil_6913</b></Font></a>)"
    "|apricot_mixjam</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12508;&#12483;&#12479;&#12463;&#12522; apricot_mixjam</b></Font></a>)"
    "|y9271</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; y9271</b></Font></a>)"
    "|shine_0408</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; shine_0408</b></Font></a>)"
    "|saftytoy</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; saftytoy=shine_0408</b></Font></a>)"
    "|ardarim</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; ardarim</b></Font></a>)"
    "|yu_noh70485</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; yu_noh70485</b></Font></a>)"
    "|tarai0224</a>$SET(0=<Font Size="5" Color="#ff0000"><b>&#12502;&#12521;&#12483;&#12463;&#12522;&#12473;&#12488; tarai0224</b></Font></a>)"
Replace = "\0"

複製名前変更